Jeofizik mühendisliği nedir?

Jeofizik mühendisliği, Yerküre'deki maden, mineral, petrol, doğal gaz, su ya da inşaatlar için zeminlerin incelenmesi, konumunun saptanmasını ve dinamiğinin araştırmasını bilimsel yöntemlerle yapan bir mühendislik dalıdır.

Jeofizik bilim dalında kullanılan başlıca yöntemler nelerdir?

- Gravite (Yer Çekimi): Yer altı yapılarının yer çekimi özelliğini inceler.
- Manyetik: Yer altı yapılarının manyetik özelliklerini inceler.
- Sismoloji (Deprem Bilimi): Depremlerin özelliklerini ve yerin derinliklerini inceler.
-Sismik (Depremle İlgili): Yer altı yapılarının sismik hız değişimlerini inceler.
- Elektrik: Yer altı yapılarının elektrik iletkenlik özelliklerini inceler.
- Elektromanyetik: Yer altı yapılarının elektrik iletkenlik ve elektromanyetik özelliklerini inceler.
- Jeomanyetizma: Uzaydaki ve Dünyadaki manyetik alanın özelliklerini inceler.
- Palemonyetizma: Geçmiş dönemlerdeki yer manyetik alanının değişimlerini inceler.
- Radyometrik ve Jeotermik: Yer altının radyoaktif ve sıcaklık özelliklerini inceler.
- Kuyu Logları (Kayıtları): Sondaj kuyularında yapılan yer çekimi, manyetik, radyometri, elektrik vb. jeofizik yöntemlerdir.

Çalışma alanı ve iş bulma olanağı


Jeofizik mühendisleri, Maden tetkik Arama Enstitüsü, Türkiye Petrolleri A.O., Devlet Su İşleri, İller Bankası, Etibank, Türkiye Kömür İşletmeleri, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Türkiye Elektrik dağıtım Anonim Şirketi, Karayolları Genel Müdürlüğü, seramik ve cam fabrikaları, özel maden ve sondaj şirketleri, belediyeler gibi işyerlerinde çalışabilirler. Çalışma alanları son derece sınırlı olup özellikle özel sektörde iş bulma olanakları daha sınırlıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç